Zorg

Als zorgen voor jezelf wordt overgenomen door anderen, dan is dat het meest breekbare aspect van zelfstandigheid, vrijheid en controle. Dat zijn we ons bewust, en daarom gaan we hier op zeer gepaste wijze mee om. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de mensen die wij huisvesten, in de kleine en de grote levensaangelegenheden. Betrokken, alert en actief.

‘Zorg’ betekent voor ons ook de familie van onze gasten een vertrouwd en goed gevoel geven. Uw familielid woont dan wel in een ander huis, verder mag u geen verschil merken in de kwaliteit van leven, welzijn of contact. Wij zien een betekenisvol leven als een totaalplaatje.

Cliëntgegevens en welzijnsoverleg
Rapportage over onze gasten vindt digitaal plaats, zodat alle belangrijke informatie volledig en up to date is tijdens de overdracht van diensten van onze medewerkers. Vanzelfsprekend is deze digitale omgeving beveiligd, zodat de informatie van onze cliënten niet voor iedereen zichtbaar is. Twee keer per jaar vindt een Multi Disciplinair Overleg (MDO) plaats, aan de hand waarvan de zorgdoelen in het zorgleefplan worden getoetst, en desnoods aangepast. Dit overleg vindt plaats in aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts.

IGZ
Zorgvilla Het Gooi heeft een goede relatie met de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Aan de hand van periodieke controles is er immer een constructieve samenwerking inzake het optimaliseren van kwaliteit, veiligheid en woonbeleving ten behoeve van onze bewoners.

line-3